2023 Treganna Fair-Zhuyunxiang Wood Crafts Co, Ltd Yn Arddangos Ceinder ac Arbenigedd

2023-10-03

Mae Xi'an Zhuyunxiang Wood Crafts Co, Ltd ar fin ymddangos am y tro cyntaf yn Ffair Treganna 2023, gan ddadorchuddio ei gasgliad diweddaraf o grefftau pren cain. Yn enwog am ei ymrwymiad i grefftwaith traddodiadol a dylunio arloesol, mae Zhuyunxiang yn barod i swyno cynulleidfa fyd-eang gyda'i chreadigaethau bythol.

Celfyddyd Cadw, Traddodiad wedi'i Drawsnewid

Mae craidd cynigion Xi'an Zhuyunxiang yn gorwedd yn ei ymrwymiad i gadw celfyddyd gwaith coed traddodiadol. Yn Ffair Treganna, bydd y cwmni'n arddangos ystod amrywiol o gynhyrchion, gan gynnwys copïau o ddodrefn hynafol wedi'u cerfio'n gywrain, campweithiau wedi'u gwneud â llaw, ac anrhegion crefft unigryw. Mae pob eitem yn dyst i'r sgil, angerdd ac ymroddiad sydd wedi'u hymgorffori yn null Zhuyunxiang at grefftwaith.

newyddion 1.jpg

Crefftwaith Y Tu Hwnt i Gymharu

Wrth wraidd hunaniaeth Zhuyunxiang mae ymrwymiad diwyro i grefftwaith heb ei ail. Mae pob darn sy'n cael ei arddangos yn adrodd stori o fanylion manwl, gan arddangos integreiddiad di-dor technegau treftadaeth ag elfennau dylunio cyfoes. Bydd ymwelwyr â'r bwth yn cael y cyfle i weld drostynt eu hunain yr ymroddiad i ansawdd sy'n gosod Zhuyunxiang ar wahân ym myd crefftwaith pren.

Dyluniadau Arloesol ar gyfer Byd Modern

Er ei fod wedi'i wreiddio mewn traddodiad, mae Zhuyunxiang yn croesawu arloesedd yn ei ddyluniadau. Mae'r cwmni'n cyflwyno troeon modern i ddodrefn clasurol, gan ddangos ymwybyddiaeth frwd o ddewisiadau esthetig esblygol. Yn ogystal, mae eu darnau celf gyfoes yn arddangos amlbwrpasedd pren fel cyfrwng, gan brofi y gall traddodiad ac arloesedd gydfodoli'n gytûn.

newyddion 2.jpg

Gweledigaeth Fyd-eang, Arbenigedd Lleol

Gyda llygaid ar orwelion rhyngwladol, mae Xi'an Zhuyunxiang yn awyddus i ymgysylltu â chynulleidfa fyd-eang yn Ffair Treganna. Mae'r cwmni'n rhagweld cydweithredu â busnesau rhyngwladol, manwerthwyr a dosbarthwyr sy'n rhannu gwerthfawrogiad o'r celfyddyd a'r arwyddocâd diwylliannol sydd wedi'u hymgorffori yn ei greadigaethau. Croesewir trafodaethau ar ddyluniadau arfer, partneriaethau cyfanwerthu, a chydweithrediadau posibl wrth i Zhuyunxiang archwilio ffyrdd o ddod â'i gampweithiau pren i farchnad fyd-eang ehangach.

Ymwelwch â Xi'an Zhuyunxiang Wood Crafts Co, Ltd yn Booth [Rhif Booth] yn Ffair Treganna 2023 i gychwyn ar daith trwy gelfyddyd ac arloesedd crefftwaith pren bythol.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cyfweliadau, a gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni yn sherry@zyxwoodencraft.com

anfon