Crefftau Coed Zhuyunxiang yn Arddangos Celfyddyd Coeth yn Expo Rhyngwladol 2023

2023-10-17

Cafodd Xi'an Zhuyunxiang Woodcraft Co, Ltd, arloeswr blaenllaw ym maes crefftau pren, effaith ryfeddol yn Expo Rhyngwladol 2023 a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau a ddaeth i ben yn ddiweddar. Roedd y digwyddiad, sy'n cael ei ystyried yn eang fel un o'r cynulliadau mwyaf mawreddog yn y diwydiant masnach fyd-eang, yn rhoi llwyfan i gwmnïau arddangos eu cynhyrchion a'u harloesi blaengar i gynulleidfa ryngwladol. Manteisiodd Xi'an Zhuyunxiang ar y cyfle hwn i arddangos eu crefftwaith eithriadol a'u creadigaethau artistig ar ffurf arteffactau pren wedi'u dylunio'n gywrain.

newyddion 1 .png

Mae'r cwmni, sydd â hanes cyfoethog yn dyddio'n ôl sawl degawd, wedi gwthio ffiniau creadigrwydd yn gyson ym maes crefftwaith pren. Roedd eu cyfranogiad yn Expo Rhyngwladol 2023 yn dyst i'w hymrwymiad i ragoriaeth a'u hawydd i sefydlu presenoldeb byd-eang yn y diwydiant.

Mae Cynlluniau Arloesol yn Dwyn y Sbotolau

Un o uchafbwyntiau arddangosfa Xi'an Zhuyunxiang oedd dadorchuddio eu casgliad diweddaraf o waith llaw pren, yn cynnwys amrywiaeth o ddyluniadau arloesol sy'n asio traddodiad yn ddi-dor ag estheteg fodern. Gweithiodd tîm y cwmni o grefftwyr a dylunwyr medrus yn ddiflino i greu darnau sydd nid yn unig yn arddangos harddwch naturiol pren ond sydd hefyd yn adlewyrchu synwyrusrwydd cyfoes a soffistigedig.

Roedd ymwelwyr â bwth Xi'an Zhuyunxiang wedi'u swyno gan amrywiaeth eu cynigion, yn amrywio o gerfluniau pren wedi'u cerfio'n gywrain i ddodrefn pren ymarferol a chwaethus. Roedd pob darn yn dwyn marc digamsyniol o ymroddiad y cwmni i ansawdd a sylw i fanylion.

Stiwardiaeth Amgylcheddol a Chynaliadwyedd

Yn ogystal â'u gallu artistig, manteisiodd Xi'an Zhuyunxiang ar y cyfle i danlinellu eu hymrwymiad i stiwardiaeth amgylcheddol a chynaliadwyedd. Wrth i'r gymuned fyd-eang fynd i'r afael â heriau amgylcheddol, mae'r cwmni wedi ei gwneud yn flaenoriaeth i ddod o hyd i ddeunyddiau'n gyfrifol a gweithredu arferion ecogyfeillgar yn eu prosesau cynhyrchu.

newyddion 2_new_副本.jpg

Ymgysylltodd cynrychiolwyr o Xi'an Zhuyunxiang â mynychwyr Expo i dynnu sylw at eu defnydd o bren o ffynonellau cynaliadwy a'u hymdrechion i leihau effaith amgylcheddol eu gweithrediadau. Roedd ymroddiad y cwmni i arferion moesegol a chynaliadwy yn atseinio gan lawer o ymwelwyr, gan ennill clod iddynt am eu rôl yn hyrwyddo arferion busnes cyfrifol o fewn y diwydiant.

Rhwydweithio a Chydweithio Byd-eang

Rhoddodd cymryd rhan yn Expo Rhyngwladol 2023 gyfle unigryw i Xi'an Zhuyunxiang gysylltu ag arweinwyr diwydiant, darpar gydweithwyr, a phrynwyr o bob cwr o'r byd. Bu cynrychiolwyr y cwmni yn cymryd rhan mewn trafodaethau cynhyrchiol ac yn archwilio cydweithrediadau posibl gyda dosbarthwyr rhyngwladol, gyda'r nod o ddod â'u creadigaethau pren eithriadol i farchnad fyd-eang ehangach.

Roedd yr expo yn blatfform i Xi'an Zhuyunxiang nid yn unig arddangos eu cynhyrchion ond hefyd i ddysgu gan chwaraewyr eraill y diwydiant a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a'r arloesiadau diweddaraf. Disgwylir i'r cyfleoedd rhwydweithio a gyflwynir yn y digwyddiad agor drysau newydd i'r cwmni a chyfrannu at ei dwf parhaus ar y llwyfan byd-eang.

Cydnabod a Gwobrau

Ni chafodd cyfranogiad Xi'an Zhuyunxiang yn Expo Rhyngwladol 2023 ei sylwi, a derbyniodd eu bwth glod am ei gyflwyniad artistig a'i ymrwymiad i ansawdd. Anrhydeddwyd y cwmni â gwobr am ragoriaeth mewn crefftwaith, sy'n dyst i ymroddiad a sgil eu crefftwyr.

Mae'r gydnabyddiaeth a gasglwyd yn yr expo yn cadarnhau ymhellach safle Xi'an Zhuyunxiang fel arweinydd yn y diwydiant crefftau pren ac mae'n gymhelliant i'r cwmni barhau i wthio ffiniau creadigrwydd ac arloesi.

Edrych Tuag at y Dyfodol

Wrth i Xi'an Zhuyunxiang fyfyrio ar lwyddiant eu cyfranogiad yn Expo Rhyngwladol 2023, maent yn barod i drosoli'r momentwm a enillwyd i yrru eu hunain i uchelfannau newydd. Mae'r cwmni'n parhau i ganolbwyntio ar ehangu ei ôl troed byd-eang, ffurfio partneriaethau newydd, a pharhau i greu campweithiau pren sy'n swyno cynulleidfaoedd ledled y byd.

Roedd Expo Rhyngwladol 2023 yn foment hollbwysig i Xi'an Zhuyunxiang, gan nodi nid yn unig dathliad o'u cyflawniadau yn y gorffennol ond hefyd yn fan lansio ar gyfer eu taith gyffrous i'r dyfodol. Gydag ymrwymiad i ansawdd, arloesedd a chynaliadwyedd, mae Xi'an Zhuyunxiang ar fin gadael marc annileadwy ar y diwydiant crefftau pren byd-eang am flynyddoedd i ddod.

anfon