Ystlumod Pêl-fas Pren Mini

Cynnyrch: Set bat pêl fas pren mini1) Deunydd: bat pêl fas pren + pêl fas2) Arwyneb: farnais clir wedi'i baentio neu wedi'i addasu3) Mae un set yn cynnwys ffyn 3 darn + 1 cylch + 1 bêl4) LOGO: Yn gallu ysgythru neu argraffu laser 5) MOQ: 500 set6) Pecyn : pob set wedi'i bacio i mewn i flwch papur
  • Cludo Cyflym
  • Sicrwydd ansawdd
  • Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cynnyrch Cyflwyniad

Ystlumod pêl fas pren bach Zyxwoodencraft: Codwch eich Gêm gyda Chrefftwaith ac Ansawdd

Cyflwyniad:

Croeso i Zyxwoodencraft, eich partner dibynadwy ym myd cynhyrchion pren cain. Fel gweithiwr proffesiynol ystlumod pêl fas pren bach gwneuthurwr a chyflenwr, rydym yn ymfalchïo yn ein galluoedd cynnyrch a phrosesu heb ei ail. Mae Zyxwoodencraft yn sefyll fel esiampl o ansawdd, artificer a dyfeisgarwch, gan fwydo i wahanol ofynion prynwyr proffesiynol a gwerthwyr byd-eang.

Pam dewis Zyxwoodencraft?

Yn Zyxwoodencraft, rydym yn gwahaniaethu ein hunain trwy fyrdd o fanteision corfforaethol:

Cydweithrediadau o'r Radd Flaenaf: Mae ein cwsmeriaid uchel eu parch yn cynnwys partneriaethau â 500 o frandiau gorau'r byd, fel Disney, McDonald's, Starbucks, a mwy. Mae hyn yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ddarparu cynnyrch o'r normau uchaf.

Tystysgrifau: Mae gennym ystod gynhwysfawr o dystysgrifau, sy'n tystio i ansawdd a diogelwch ein cynnyrch. Mae eich ymddiriedolaeth mewn sefyllfa dda gyda gwneuthurwr sy'n cadw at normau trawswladol llym.

Degawdau o grefftwaith: Gydag 20 mlynedd o brofiad ymroddedig, mae ein ffatri wedi hogi ei sgiliau wrth gynhyrchu cynhyrchion pren premiwm. 

Timau Dylunio a Busnes Proffesiynol: Mae Zyxwoodencraft yn fwy na gwneuthurwr; mae'n ganolbwynt creadigrwydd a chraffter busnes. Mae ein brigadau dylunio a busnes proffesiynol yn gweithio'n ddifywyd i ddod â dyfeisgarwch ac effeithiolrwydd i bob agwedd ar ein gweithrediad.

Nodweddion Cynnyrch:

Deifiwch i hanfod ein ystlumod pêl fas pren bach gyda'r priodoleddau canlynol wedi'u cyflwyno mewn tabl er hwylustod:

Nodwedd

Disgrifiad

deunydd

Pren o ansawdd premiwm

Maint

Bach, perffaith ar gyfer arddangos neu gasglu

Gorffen

Gorffeniad llyfn, wedi'i wneud â llaw

Dewisiadau Dylunio

Addasadwy ar gyfer personoli

Gwydnwch

Adeiladu cadarn ar gyfer perfformiad parhaol

Ym mha feysydd y gellir defnyddio ein cynnyrch?

Mae ystlumod pêl fas pren bach Zyxwoodencraft yn fwy na chynhyrchion yn unig, maen nhw'n symbol o ansawdd a chrefftwaith.

Mae meysydd cais yr ystlumod hyn yn cynnwys:

Eitemau hyrwyddo: Mae llawer o gymdeithasau, yn enwedig timau chwaraeon a busnesau, yn defnyddio ystlumod pêl fas pren bach fel eitemau hyrwyddo. Gellir addasu'r ystlumod gyda logos tîm, enwau brand neu graffeg arall a'u rhoi i ffwrdd mewn digwyddiadau neu fel anrhegion.

Casgliadau:Poblogaidd gyda selogion pêl fas a chasglwyr. Gallant ddwyn llofnodion chwaraewyr enwog neu goffáu digwyddiadau arbennig. Mae casglwyr yn aml yn eu harddangos mewn blychau neu ar silffoedd.

Anrhegion:Creu anrhegion unigryw a phersonol ar gyfer cefnogwyr pêl fas y gallwn eu haddasu i hoff dîm neu chwaraewr y derbynnydd i'w gwneud hyd yn oed yn fwy hoffus.

Cynghreiriau Ieuenctid: Weithiau mae cynghreiriau pêl fas ieuenctid yn defnyddio ystlumod bach ar gyfer gwobrau neu gydnabyddiaeth. Maent yn ddewis arall hwyliog, llai i dlws neu fedal maint llawn.

addurno: Gellir defnyddio ystlumod pren bach at ddibenion addurniadol mewn ystafelloedd ar thema chwaraeon, ogofâu dyn, neu fel rhan o arddangosfa ar thema pêl fas. Maent yn ychwanegu ychydig o ddilysrwydd i'r addurn.

Llofnod: Mae ffans yn aml yn defnyddio hwn fel eitem wedi'i llofnodi o'u hoff chwaraewr wrth lofnodi digwyddiadau cyfarfod a chyfarch.

Gwasanaethau OEM/ODM:

Mae Zyxwoodencraft yn cynnig gwasanaethau OEM/ODM, gan roi'r hyblygrwydd i chi ddod â'ch gweledigaeth unigryw yn fyw. Cydweithiwch â ni, a byddwn yn trawsnewid eich syniadau yn gynhyrchion diriaethol o ansawdd uchel.

Pecynnu Logisteg Cynnyrch:

Rydym yn deall pwysigrwydd pecynnu diogel. Mae ein pecynnu logisteg cynnyrch yn sicrhau bod eich archeb yn eich cyrraedd mewn cyflwr newydd.

Ein Ffatri:

Camwch i galon ein llawdriniaeth. Mae ffatri Zyxwoodencraft yn dyst i gywirdeb ac effeithlonrwydd. Mae ein cyfleuster o'r radd flaenaf yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf, gan sicrhau bod cynhyrchion pren o'r radd flaenaf yn cael eu cynhyrchu'n ddi-dor.

0ff609a8ab4387dd5059e9c0bed5e3a.jpg

Tystysgrifau:

Gorffwyswch hawdd gwybod bod ein bat pêl fas pren bach yn dod â sêl bendith awdurdodau perthnasol. Mae ein tystysgrifau yn dilysu ansawdd, diogelwch a chydymffurfiaeth ein cynnyrch â safonau rhyngwladol.

3cace5820b74ce31298ca7fe42b9d97.jpg

Cwestiynau Cyffredin:

Q: Ydy'r ystlumod pêl fas pren bach yn addas ar gyfer chwarae gêm ffeithiol?A: Na, mae'r ystlumod hyn wedi'u cynllunio at ddibenion arddangos, casglu a hyrwyddo. Nid ydynt yn addas ar gyfer gameplay ffeithiol.

Q: A allaf addasu dyluniad yr ystlumod ar gyfer fy brand? A : Yn hollol! Rydym yn cynnig gwasanaethau addasu i deilwra'r dyluniad yn unol ag amodau eich brand.

Q :Pa gyfrifon pren sy'n cael eu defnyddio i weithgynhyrchu?A:Rydym yn defnyddio pren o ansawdd uchel i sicrhau parhad ac arwyneb llyfn.

I gloi:

Ym maes cynhyrchion pren, Zyxwoodencraft yw eich partner dibynadwy. Ein ystlumod pêl fas bach crynhoi'r cyfuniad perffaith o draddodiad, arloesedd ac ansawdd. Ymunwch â ni, a gadewch i'n crefftwaith siarad cyfrolau. Nid gwneuthurwr yn unig yw Zyxwoodencraft; mae'n ymrwymiad i ragoriaeth. Cysylltwch â ni yn sherry@zyxwoodencraft.com a chychwyn ar daith o grefftwaith pren heb ei ail.

Hot Tags: ystlumod pêl fas pren mini; bat pêl fas bach; ystlumod pêl fas bach; Tsieina; ffatri; gweithgynhyrchwyr; cyflenwyr; dyfyniad; cyfanwerthu; goreu; pris; prynu; ar Werth; swmp; gwneuthurwr; cyflenwr; dosbarthwr; addasu; cyfanwerthwr.    

anfon